Over 1100 får vaksine neste veke

Grunna omfordeling til andre kommunar, får Bjørnafjorden kommune no 35 prosent færre førstedosar.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

– Dette er første veke med fordeling etter ny geografisk prioritering, som betyr at Bjørnafjorden kommune no får 35 prosent færre førstedosar enn vi tidlegare ville fått.

Les også: Regjeringen har besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner.

I veke 23 (7.-13. juni) får Bjørnafjorden kommune til saman 1122 vaksinedosar.
700 av vaksinedosane vil bli brukte som dose 2 for risikogrupper og helsepersonell. I tillegg vil 422 friske personar over 55 år (prioriteringsgruppe 8) få tilbod om første vaksinedose. Kommuneoverlegen melder at det no er 1958-årgangen som vil få tilbod, i tillegg til nokre personar fødde i -56 og -57 som ikkje fekk vaksine i veke 22.

  • – No vil det vere 12 vekers intervall mellom dose 1 og 2. Det vil seie at du som blir kalla inn til første dose 9. juni, vil få tilbod om andre dose 1. september.

Tilbod om vaksine blir sendt ut på SMS fortløpande og fram til rett før vaksinasjonsstart den 9. juni. Ver vennleg å ikkje ringe vaksinetelefonen før du har fått SMS. Vi har ikkje gløymt deg – du vil få tilbod når det er din tur.

Sjå FHI si oversikt over prioriteringsrekkefølgje for koronavaksine.

Kven er i prioriteringsgruppe 8?

Personar mellom 55 og 64 år, utan underliggande sjukdom/tilstand. Dei eldste får tilbod først.

Når går SMS ut for vaksine i veke 23?

Tilbod om vaksine blir sendt ut på SMS fortløpande og fram til rett før vaksinasjonsstart 9. juni. 

  • – Ver vennleg å ikkje ringe vaksinetelefonen før du eventuelt har fått SMS. Vi har ikkje gløymt deg – du vil få tilbod når det er din tur.
  • – Alt helsepersonell som fekk AstraZeneca som første dose, har no fått andre vaksinedose (BioNTech/Pfizer), melder Bjørnafjorden kommune.