Pendlere ønsker mer hjemmekontor etter korona

– Grensen for reisetid ser ut til å gå på omtrent 45 minutter til en time.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Mange steder i landet vender hverdagen gradvis tilbake etter koronarestriksjonene, og med det også hverdagsreisene. Nye tall fra NAF viser at flere enn halvparten av befolkningen mener jobbreisen bør ta under en halvtime. I pendlerområdene ønsker mange å jobbe mer hjemmefra.

På landsbasis mener nær én av ti at jobbreisen burde ta mindre enn 15 minutter, og 47 prosent sier at mellom 15 og 30 minutter er akseptabelt.

Mer enn én time til jobb: -Nei takk
– Grensen for reisetid ser ut til å gå på omtrent 45 minutter til en time. Kun tre prosent svarer at de vil akseptere mer enn en times reisevei, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Spørsmålet er stilt for å gjelde jobbreiser utenom korona-tid, og undersøkelsen er utført av Kantar til NAFs Trafikantbarometer 2021. 4087 personer har deltatt i den omfattende undersøkelsen.

I Oslo og Viken er det flere som godtar lengre reisetid til jobb: Hele 35 prosent i Oslo og 31 prosent i Viken vil akseptere en jobbreise på mellom 30 og 44 minutter. I Viken er det også 15 prosent som er villige til å bruke fra 45 minutter til en time på jobbreisen.

– Her er det også en høyere andel som bruker buss, bane, tog og trikk på sine hverdagsreiser, sier Handagard.

Pendlerne ser for seg mer hjemmekontor
Men om folks forventinger slår til kan det bli bedre plass på kollektivtransporten fremover. I Oslo og Viken fylker, og blant folk som oppgir at de pendler, er det nær én av tre som tror de kommer til å jobbe mer hjemmefra, også etter at restriksjonene er opphevet.

Snittet for landet viser én av fem, 19 prosent, venter å jobbe mer hjemmefra, mens 27 prosent svarer at de har en jobb som krever at de er på arbeidsplassen uansett. 26 prosent tror ikke de kommer til å ha mer hjemmekontor.

For Oslo og Viken er andelen venter seg mer hjemmekontor på 29 prosent, og på landsbasis svarer 27 prosent av de som oppgir at de pendler det samme.

– Dersom mer hjemmekontor blir en ny normal, kan vi vente mindre rush både i trafikken og på kollektivtransporten, sier Handagard. – Spesielt i områder er trykket på kollektiv er høyt i rushtid vil en tredjedel færre reisende merkes godt, spår hun.