Unngikk streik i kommunen

LO Kommune og KS ble på overtid enige om et lønnsoppgjør. Men Unio-medlemmer er tatt ut i streik.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

I Bjørnafjorden kommune hadde Fagforbundet levert en liste med tolv navn på arbeidstakere som ville bli tatt ut i streik fra i dag, torsdag 27. mai dersom det ville bli konflikt.

Men på overtid ble partene LO Kommune og KS enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. 

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Over 190.000 av LO Kommunes medlemmer unngår dermed konflikt. 

Skolestreik i Bergen kommune

Det blir streik i Bergen kommune fra og med i dag, torsdag 27. mai. Streiken rammer i første rekke skole.

Streiken omfatter både ungdomsskoler og kombinertskoler. Om lag 9000 skoleelever blir berørt av streiken.

– Vi anbefaler elever og foresatte å gå inn på nettsidene til den enkelte skole for å få oppdatert informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille.

Se oversikt over skolene som er berørt av streik

Det er Unio-medlemmer som nå tas ut i streik. LO, YS og Akademikerne er kommet til enighet.

– Vi vil nå kartlegge konsekvensene for de andre tjenesteområdene i kommunen.

Ansatte i omsorgstjenester som er direkte berørt av koronapandemien, er ikke tatt ut i streik. Streikeuttaket berører også flere deler av kommunens øvrige tjenesteområder.