Framleis på gult nivå

Regjeringa har opna for at skular og barnehagar kan gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen frå 27. mai. Bjørnafjorden kommune ventar.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Regjeringa har opna for at skular og barnehagar kan gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen frå 27. mai. 

Regjeringen sin plan for gradvis gjenåpning

Det er opp til kvar enkelt kommune å vurdere om og når dette skal skje, med utgangspunkt i smittesituasjonen i den aktuelle kommunen eller regionen. 

Bjørnafjorden kommune fortsetter på gult nivå ei stund til.
 
– Kommunal kriseleiing i Bjørnafjorden vil ta stilling til dette i eit møte 1. juni. Fram til då held skulane og barnehagane i kommunen vår fram på gult nivå.

Les meir om trafikklysmodellen for smittevern i skular og barnehagar.