Beruset og uten lappen

Bilfører ble stanset i Os sentrum.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Patruljen kontrollerte i 05-tiden torsdag et kjøretøy med to personer (18-20år) hvor fører ikke var i besittelse av gyldig førerkort.

– Fører blåste også over lovlig verdi i forhold til ruspåvirkning (alkohol). Det ble utført avhør på stedet av partene og tatt blodprøve av fører, sier vaktavende ved Bjørnefjorden lensmannskontor til NyttiOs.no.

Fører ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Passasjer ble anmeldt for overlatelsesmedvirkning.

Overlatelsesmedvirkning er en bestemmelse i vegtrafikkloven § 17 annet ledd, om at det er straffbart å overlate en motorvogn til en person som ikke er skikket til å føre den.