Kommunalt ansatte kan bli tatt ut i streik

Fagforbundet har varsla mogleg streik for tolv medlemmar frå torsdag 27. mai.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Lønnsoppgjeret i kommunesektoren er til mekling etter brot i forhandlingane fredag 30.april. 

Meklingsfristen er 26.mai kl. 24.00, og eventuell streik kan tidlegast tre i kraft frå arbeidstida startar den 27.mai.

I Bjørnafjorden kommune har Fagforbundet levert liste med tolv namn på arbeidstakarar som blir tatt ut i streik frå torsdag 27. mai dersom det blir konflikt. Kommunedirektøren vurderer konsekvensane av streikeuttaket og søkjer om dispensasjon, i tråd med regelverket, dersom det er fare for liv og helse eller forsvarleg drift.

– Vi vurderer at streikeuttaket i denne fasen ikkje vil få store konsekvensar for den kommunale drifta. På dei arbeidsplassane der det er arbeidstakarar som er tatt ut i streik, vil det naturleg nok merkast. Her vil leiarane informere om streiken og følgja opp arbeidstakarar og brukarar, seier Christian F. Fotland. 

Les også: Unngikk streik i kommunen.

Unngikk streik
På overtid ble partene LO Kommune og KS enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. 

Dermed ingen tatt ut i streik i Bjørnafjorden kommune.