Ungdomskolen blir stengt en dag ekstra

Kommunal kriseledelse har tatt beslutningen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Kommunal kriseledelse har gjort vedtak om at Os ungdomsskule skal ha digital hjemmeundervisning også tirsdag 18. mai.

– Fra onsdag 19. mai er vi tilbake på gult nivå og elevene møter på skolen som vanlig, melder rektor i en melding fil foresatte onsdag formiddag.

Skolen oppfordrer foresatte til ungdommene som går på skolen å bruke tilviste innganger, trekke raskt ut av gangen i friminuttene, og holde seg på tilvist område når de er ute.