Ole Bulls praktfulle villa skal bli som ny

– Vi ga snarlig midler til rehabilitering, nå stiller vi opp med resten, totalt nesten 40 millioner kroner.


Følg  NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Regjeringen foreslår en bevilgning på ti millioner kroner i 2021, og en tilsagnsfullmakt på ytterligere 15 millioner kroner i senere budsjettår, til rehabilitering av Ole Bulls villa på Lysøen utenfor Bergen.

Dette kommer i tillegg til de 14,5 millioner kronene i 2021-budsjettet. Til sammen er da det statlige bidraget nesten 40 millioner kroner.

Summen er i tråd med rapporten for hva det vil koste å ruste opp og rehabilitere Ole Bulls villa.

– Etter at jeg besøkte Ole Bull-villaen sist sommer, lovet jeg at regjeringen ikke skulle la dette praktfulle nasjonalklenodiet råtne på rot. Vi ga snarlig midler til rehabilitering, nå stiller vi opp med resten, totalt nesten 40 millioner kroner. Vi holder det vi lovet, sier kulturminister Abid Raja (V) til Bergens Tidende.

At de når gjør en grundig jobb i én omgang, gjør at bygget kan tas i bruk igjen mye tidligere enn antatt.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen og Raja tar situasjonen på alvor, og løfter kunst og kultur også utenfor Oslo. Raja har sett viktigheten av dette sentrale og historiske hjemmet, sier Kode-direktør Petter Snare til bt.no.