Slik blir 1. mai markeringen i Bjørnafjorden kommune

Også i år må det å stå skulder mot skulder vike for en digital utgave. Men en ting vil bli gjort som tidligere år.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

1. mai, slik vi har lært å kjenne markeringen, der over hundre samler seg i Kløvertun, må også i år vike for en digital utgave på grunn av restriksjoner i disse korona-tider.

– Også i år blir dagen markert på sosiale medier der årets hovedtaler er Marte Mjøs Persen, 1. kandidat på Arbeiderpartiets stortingsliste, og ordfører i Bergen. Det blir også appeller fra ungdommen ved BenjaminJakobsen, og Åse Sælensminde for internasjonal solidaritet, og en appell fra hovedtillitsvalgt i Bjørnafjorden kommune, Trond Solholm, sier Øystein Oen, styreleder Bjørnafjorden Arbeidarparti.

Alt foregår digitalt, og blir gjort tilgjengelig på sosiale medier 1. mai kl. 10.00.

Men en ting vil Arbeiderpartiet gjøre likt som tidligere år, en verdig blomsternedleggelse i minneparken. 

– Det stiller fire fra Bjørnafjorden AP for en stille, men verdig markering kl 10. Ingen appell eller musikk, men en liten flaggborg samt nedlegging av blomster.