Advarer mot å mate fugler

Det er påvist flere tilfeller av fugleinfluensa rundt i Norge.


Følg  NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad advarer folk mot å starte å mate fugler på nye steder. For å redusere smittespredningen av fugleinfluensa, må vi unngå at fugler samles på nye steder.

– I og med at fugleinfluensaen er svært smittsom blant fugler, er det viktig å ikke bidra til å gi fugler nye samlingspunkt, sier Bollestad. Det er årsaken til at enkeltpersoner må unngå å starte nye matposter for fugler nå.

Trekkfugler som kommer til Norge om våren har tatt med seg fugleinfluensaen inn i landet. Fugleinfluensaen er dødelig og svært smittsom for fugler. Lite tyder på at det er smittsomt for mennesker. Myndighetene frykter at villfugler kan smitte fjørfebesetninger med fugleinfluensaen. Det kan gi fjørfeprodusenter store utfordringer.

Frykter at fjørfebesetninger kan rammes

– Jeg er bekymret for at fugleinfluensaen sprer seg til fjørfebesetninger. Det kan gi alvorlige konsekvenser for fjørfeprodusenter, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mattilsynet oppfordrer fjørfeprodusenter til å sikre fjørfe mot smitte ved å holde dem innendørs inntil videre. Produsentene bør gå gjennom smittevernplaner, og gjøre det de kan for å forhindre smitte.

Innført portforbud for tamfugl

Mattilsynet har innført portforbud for tamfugler i hele Norge, som mest sannsynlig vil gjelde helt til vårtrekket er over. Det betyr at tamfugler må oppholde seg under tak, for å redusere risikoen for å bli smittet fra ville fugler.

Kontakt Mattilsynet om du finner døde fugler

Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, slik at de kan vurdere om de fuglene du har oppdaget bør undersøkes.

Tar prøver av fugler

Veterinærinstituttet har, per 24. mars 2021, undersøkt rundt 450 prøver for influensavirus. Fugler som er meldt døde eller syke blir testet og undersøkt. Det blir også høns som mistenkes for å ha fugleinfluensa. I 34 av prøvene har Veterinærinstituttet påvist fugleinfluensa i Rogaland (16), Vestland (12), Viken (3), Oslo (1), og Agder (2).