Nå kommer bålforbudet

Noen steder kan du likevel gjøre opp ild, dersom forholdene tilsier det.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

På torsdag starter bålforbudet over hele landet.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn.

Bålforbudet som inntreffer torsdag, gjelder all utmark. Det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder.

Se etter godkjente bålplasser

Setter man seg godt inn i lokale forhold og regler, finnes det likevel muligheter for å nyte bålets gleder også i tiden framover.

– Reglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det fortsatt er mye snø eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Rettledningsbrosjyre fra Bjørnafjorden brann- og redning

I tørre perioder med stor brannfare kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning.

– Sjekk derfor alltid på din kommunes nettsider for lokale regler, og sjekk værforholdene nøye før du vurderer å tenne opp, oppfordrer Lier.

HER ER REGLENE som gjelder for Bjørnafjorden kommune!

– Nyt våren ute
Gjennom vinteren har bålet vært et viktig samlingspunkt for venner og familie som ønsker å møtes på en smittevennlig måte.

Norsk Friluftsliv oppfordrer alle til å fortsette å nyte naturen også i tiden framover.

– Våren er en herlig tid for friluftsliv, og nå som dagene er både lysere og mildere går det fint an å møtes også uten bål. Med riktig bekledning og noe godt på termosen, er dere godt på vei, sier Lier.