Snart skal de avdukes

Illustrasjonsfoto.

De ble historiske som de to siste ordførerne i det som var Os kommune.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det er tradisjon at avgåtte ordførere i Os kommune blir portrettert av en kunstmaler, og nå er det siste varaordfører i Os, Marie Bruarøy, og siste ordfører i Os, Terje Søviknes, som har blitt malt og skal opp på veggen.

Kommunen gikk i fjor ut og bad interesserte om å søke på å få jobben med å lage de to portrettene. Det kom inn 31 søknader.

En fagjury bestående av Ingebjørg Astrup, Evelyn Holm og Vibeke Harild plukket så ut fem kandidater, og disse ble drøftet og vurdert nøye, før de til slutt valgte Eirik Broll Stalheim til oppdraget.

Planen var at portrettene skulle avdukes på det siste kommunestyremøtet i fjor, men det har blitt utsatt, og de blir i stedet avduket på en egen utstilling i Griegsamlingen i Oseana. Utstillingen «Ordførarportrett – frå Ous til Bjørnafjorden» blir åpnet fredag 23. april klokken 14.

«På Os har vi hatt lange tradisjonar med oljeportrett av avgåtte ordførarar. Denne tradisjonen set vi no punktum ved med avduking av portrett av Terje Søviknes og Marie Elisabeth Bruarøy, målt av kunstnar Eirik Stalheim. Utstillinga vil vise samlinga av oljemaleriane av ordførarar frå Os, dei gamle ordførarkjedene og eit utval av fotografiar frå Fusa. Det blir også avduking av portrett av Atle Kvåle, fotografert av Silje Lepsøy Lindborg», melder kulturavdelingen i Bjørnafjorden kommune.