Flere promillekjørte

Politiet i vest tok 157 promillekjørere 

 Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

I første kvartal blåste 157 personer til rødt i Vest politidistrikt. Sammenlignet med første kvartal i 2020, er det en økning på seks personer.   

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er bekymret for at fyllekjøringen i Vest stiger. 

– Selv om økningen er minimal, er det bekymringsverdig at tallet på ruskjørere blir høyere. Jeg minner om at rus i trafikken tar rundt 20 liv hvert år. Det skal ikke mer enn et lite uhell til før dødsulykken er et faktum. Kampen for en rusfri trafikk er kontinuerlig, sier hun.

Politidistriktene med flest hendelser knyttet til ruskjøring i første kvartal var Øst og Sør-øst. Her ble det anmeldt over 800 sjåfører for promillekjøring.  

2418 fyllekjørere på landsbasis 
Totalt har 2418 personer blitt luket ut for promillekjøring i Norge i første kvartal – det tilsvarer 27 personer per dag. Aldersgruppene som fyllekjørte mest i første kvartal var 25 – 34 og 35 – 44 år. Disse sto for over halvparten av anmeldelsene.  

– Det er jo paradoksalt at aldersgruppene som skal være forbilder for den kommende generasjonen av trafikanter er verst. Det bekymrer meg virkelig, og det bør heves noen øyenbryn i de tusen hjem. Atter en gang viser det seg at de mer erfarne sjåførene er verst bak rattet, sier Kristoffersen og utdyper: 

– Ser en på samme tall fra 2020, er de omtalte aldersgruppene også på toppen av statistikken. De hensynsløse holdningene til foreldregenerasjonen er påfallende.