Lysregulering på Bjørnavegen

Legging av nye leidningar for vatn og avløp for Bjørnafjorden kommune.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Entreprenør Vestafjell AS utfører arbeid med legging av nye leidningar for vatn og avløp for Bjørnafjorden kommune.

Gravearbeida har starta i Vargavågen og vil fortsette vidare langs Bjørnavegen mot Auredalen.

– Arbeida medfører lysregulering langs Bjørnavegen og omlegging av gangtrafikk. Gåande og syklande vert oppmoda til å bruke gangvegen mellom Mardalsrenen og Auredalen, og ikkje gå i kryssområdet, melder Bjørnafjorden kommune.

Les også: Bygger ny pumpestasjon i Vargavågen

Køyrande vert oppmoda til å berekne ekstra tid grunna lysreguleringa.

Les meir om prosjektet!