Ber kommunen vaksinere et annet sted

Foto: Jan Petter Svendal

Å beslaglegge den ene hallen på Kuventræ i idrettens kjernetid for barne- og ungdomsaktivitet i lang tid, ser vi på som svært uheldig.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

I lengre tid har den gamle idrettshallen på Kuventræ fungert som vaksinasjonssted for beboere på Os-siden av Bjørnafjorden kommune, noe ikke idretten er spesielt glad for.

– Som Norges største organisasjon innen frivilligheten var Norges Idrettsforbund forberedt på å ta sin andel av den nasjonale dugnaden i å bekjempe pandemien. Vi tenker at de aller fleste er enige i at det ansvaret har idretten tatt. Barn, unge og voksne som normalt gjennomfører flere aktivitetsøkter i uken, har i stor grad måtte holde seg hjemme eller drive egentrening. Idretten i Bjørnafjorden er intet unntak, skriver Bjørnafjorden idrettsråd i et brev til ordfører Trine Lindborg i Bjørnafjorden kommune.

Idrettsrådet mener at de skulle blitt tatt med på råd før man bestemte seg for å disponere idrettshallen til vaksinering.

– Samarbeidsavtalen mellom Bjørnafjorden kommune og Bjørnafjorden idrettsråd tilsier at idrettsrådet skal være en høringspart i saker som berører idrettsaktivitet. Bjørnafjorden kommune har i denne saken valgt å ikke rådføre seg med idrettsrådet før beslutning ble tatt. Det oppleves som skuffende og ikke i tråd med det gode samarbeidet vi ellers har med kommunen, skriver idrettsrådet videre.

Å beslaglegge den ene hallen på Kuventræ i idrettens kjernetid for barne- og ungdomsaktivitet i lang tid, mulig hele 2021, ser idrettsrådet på som svært uheldig.

– Vi oppfordrer derfor kommunen til å gjennomgå alternative lokaliteter enda en gang. Løsningen Bjørnafjorden kommune fremlegger for oss er ikke bærekraftig for alle berørte idrettslag, alle trenere, ledere og utøvere i alle aldre.

Idrettsrådet mener at å beslaglegge en av fem haller i kommunen vil gjøre det vanskelig for klubbene å opprettholde et tilbud til alle.

– Kommunale og private bygg som skoler, rådhus, kirker, og garantert mange flere vil kunne stille sine lokaliteter til disposisjon. Vi har forståelse for at det i en kortere periode kan være behov for en
idrettshall når tilgangen på vaksine er størst og behovet for effektiv vaksinering er størst.

Idrettsrådet skriver at de gjerne blir med på en idedugnad (vi er jo ikke helt ukjent med dugnadsinnsats) hvor alternative løsninger er målet.

– Idrettsrådet forstår det slik at Bjørnafjorden kommune forventer økt tilgang til vaksiner utover vinteren/våren 2021. Vi vil i en slik situasjon sterkt anbefale å ta i bruk flere steder hvor innbyggere kan bli vaksinert. Bakgrunnen for denne anbefalingen er at foreslått opplegg vil ramme de samme idrettslagene, de samme trenere, de samme utøvere over lang tid. Det er svært uheldig og må unngås, avslutter Bjørnafjorden idrettsråd i brevet til ordfører Trine Lindborg.