Kritisk til ny vaksine-fordeling

At bydeler i Oslo får flere vaksinedoser, går utover flere kommuner i Bergensområdet, blant annet Bjørnafjorden kommune.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!


Regjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.

– Fordelingen og bruken av vaksinene skal bidra til å beskytte liv og helse og bringe oss tilbake til hverdagen. Basert på nye faglige vurderinger justeres derfor strategien når vi nå er kommet et steg videre i vaksineringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Til nå har vaksinene blitt fordelt på kommunene etter andelen innbyggere i den eldste aldersgruppen. Nå kan vaksinene fordeles etter folketall. Det vil også betyr at en rekke større kommuner i hele landet som har hatt flere smitteutbrudd vil få en større andel av vaksinene, sier Høie.

Flere ordførere her vest er kritiske til den nye vaksine-fordelingen, deriblant fungerende ordfører i Bjørnafjorden kommune, Mikal Leigland (Sp) 

– Alle innbyggere er like mye verdt. Det er dette en tildeling av vaksiner må bygge på. Enten man lever på gullkysten her på Vestlandet, eller er papirflytter i Oslo, så er jeg ikke for at staten gjør forskjell på hvem som skal vaksineres, sier Mikal Leigland til VG.

Han frykter at en ny vaksinestrategi der Oslo med sitt høye smittetrykk skal prioriteres, vil vekke enorm motstand.

– Det er ikke bra med en skjevfordeling. Det eneste vi bør være opptatt av nå, er å få vaksinert flere raskere. Hovedproblemet er jo at dette går altfor sakte, vi får for få vaksiner raskt nok. Se på England, der er en fjerdedel av befolkningen vaksinert, sier Leigland til VG.