Neste uke starter byggingen av nytt parkeringshus

Denne uken starter arbeidet med å sikre anleggsområdet og sørge for trygg skolevei til ungdomsskolen og Os barneskule.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Åsane Byggmesterforretning AS skal i samarbeid med Bjørnafjorden Kommune bygge et nytt parkeringsanlegg på Giskavollen. Det nye parkeringsanlegget vil bli plassert der som nåværende grusbane ligger.

Det vil bli bygget delvis under bakken, og oppå dekket vil det bli laget en kunstgressbane for ballspill. Parkeringshuset er planlagt ferdig høsten 2021.

«Planlagt oppstart er i uke 8, i forbindelse med dette vil vi i uke 7 starte med å sikre anleggsområdet, og ikke minst sikre trygg skolevei for elever tilhørende Os barne og ungdomsskole. For å oppnå dette vil vi stenge portene som går ut av gravplassen langs Giskavollen, og begge stiene langs grusbanen vil være stengt. Barneskole elever må derfor gå
langs Byvegen på fortau, og følge skiltingen derfra. Ungdomsskoleelever kan velge å gå samme vei, eller de kan gå langs Landboden», melder entreprenør Åsane Byggmesterforretning AS og Bjørnafjorden kommune i et skriv til foresatte til elever ved skolene.

Trafikkbildet i Giskavollen vil endre seg nå under anleggsperioden, og for å redusere fart ytterligere vil det bli plassert ut fartshumper i Giskavollen, og i Landboden. Som et sikkerhetstiltak vil det ikke være tungtransport gjennom Giskavollen ved skolestart, 0730-09.00.

Ved skole og SFO slutt vil det bli satt ut vaktmann fra entreprenør til å følge med trafikkbildet og påse at det ikke skjer uønskede hendelser mellom mykte trafikanter og tungtransport.

«Det er viktig for trafikksikkerheten til elevene og andre myke trafikanter at det ikke blir større belastning av privat biler oppe ved barneskolen i forbindelse med at foreldre skal levere barn på skolen. Derfor ber og oppfordrer vi foreldre om å vise hensyn, og heller la de større barna gå fra buss terminalen, eller annet egnet sted. Vi oppfordrer at alle elever som skal til ungdomsskolen og som kommer med bil blir avlevert og hentet ved Os aktiv. Giskavollen vil bli stengt for myke trafikanter».