Kontrollerer at smittevernreglene blir fulgt

Brannforebyggende får ansvar for innreisekarantene, isolasjon og arrangement, i tillegg til å utføre tilsyn ved byggeplasser og butikker.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

«Tilsette ved brannførebyggande avdeling ved Bjørnafjorden brann og redning har fått ansvaret for å syte for at reglane for mellom anna innreisekarantene, isolasjon og arrangement blir etterlevde i kommunen vår, i tillegg til å utføre tilsyn (stikkprøver, uanmelde besøk) ved byggeplassar og butikkar», melder Bjørnafjorden kommune.

Brannforebyggende avdeling får opplæring av kommuneoverlegene, slik at de kan gi råd og rettledning i forbindelse med tiltakene, i tillegg til å ha fysiske tilsyn.

Tilsynsordningen blir innført i samarbeid med politiet. Akutte brudd på reglene vil bli meldt til politiet.

Har du tips eller bekymringsmeldinger knytt til håndtering av smittevernforskriften, kan du ta kontakt på telefon 910 04 892 (kl. 12-15, mandag-fredag)

Bjørnafjorden kommune har ansvar for å kontrollere at tiltakene i covid-19-forskriften og den nye lokale forskriften for smittevernfaglig drift ved byggeplasser blir fulgt.