Bilfører fikk bruksforbud på bil

Politiet har hatt fokus på bil og trafikk siste døgn.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Politiet stanset torsdag en bil som manglet omregistrering.

– Fører fikk muntlig bruksforbud for manglende omregistrering, sier politioverbetjent Anne Lyssand.

Politiet har også reagert på uaktsom kjøring og feil på lys.

– Politiet gav fører av bil advarsel for uaktsom kjøring, mens fører av bil med mangel på lys må få dette utbedret og så vise at feilen er rettet.

Politiet fikk også melding om parkert bil i Eidsvegen i Hegglandsdalen.

– Bileier er varslet vedrørende parkert bil. Publikum behøver ikke ta kontakt med politiet, sier Lyssand.