100 nye millioner til lag, frivillighet og kultur på Vestlandet

Og det er i tillegg nesten 40 millioner kroner igjen i Korona-fondet til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest bevilger 100 millioner kroner i allmennyttige midler til organisasjonene som skaper de gode, inkluderende lokalmiljøene på Vestlandet.

Vi hører stadig historier om idrettslag som sliter med frafall, kulturinstitusjoner som har store kutt i inntektene sine, konsert- og teater-scener som har konserter og forestillinger med nesten tom sal.

– Etter nesten ett år med uro og uforutsigbarhet er det mange lag og organisasjoner som blør. Vi vil gjøre det vi kan for at de skal komme raskt tilbake til slik det var før pandemien og sikre kontinuitet, sier Hallgeir Isdahl, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Sørge for gode oppvekstvilkår

Den ekstraordinære bevilgningen på 100 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest er øremerket tiltak som er med på å gjenoppbygge organisasjoner og frivillighet på Vestlandet etter en turbulent tid.

Midlene skal komme vestlendinger i alle aldre til gode – fra Jæren i sør til Volda i nord.

– Det er viktig for oss å sikre at lag, organisasjoner og kulturaktører kan fortsette sitt viktige arbeid også etter denne krisen, sier Bjørn Thømt, daglig leder i Sparebankstiftelsen.

– En del av vårt samfunnsansvar

Dette viser styrken i sparebankmodellen, mener Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

– Vi skal være ledende på bankdrift, men vi skal også ta samfunnsansvar. Som sparebank så kjenner vi på det ansvaret vi har for å styrke lokalsamfunn og verdiskapningen her i vest, sier han.

Om kort tid vil det bli mulig å søke om midler fra den nye potten i søknadsportalen. Kriteriene for å kunne søke vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

40 millioner kroner igjen i Korona-fondet

Korona-fondet, som ble lansert i mars i fjor, har fått en varm mottakelse på Vestlandet. Til nå er i overkant av 60 millioner kroner delt ut til nærmere 1200 frivillige organisasjoner som har økonomiske utfordringer som følge av korona-situasjonen.

– Når jeg ser den gleden som Korona-fondet sprer så blir jeg både stolt og rørt. Det er svært viktig for oss å levere på samfunnsoppdraget vårt ved å stille opp for de som har blitt rammet ekstra hardt av pandemien, og vi håper på enda flere søknader til fondet fremover, sier Kjerpeseth.

Det er fremdeles nesten 40 millioner kroner igjen i Korona-fondet.

– Vi håper på enda flere søknader fremover, sier Bjørn Thømt.