Svarttrostene strømmet til foringsplassene under Hagefugltellingen

Aldri før har den blitt påvist i så mange hager som i år, ei heller med flere individer.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Med skikkelig vintervær over hele landet med kulde og snø ned til fjæresteinene selv på Vestlandet, så blir en foringsplass redningen for de svarttrostene som har tatt sjansen på overvintring, og de strømmet til folks hager i et antall på 24 000.

Hagefugltellingen 2021 går over perioden fra 23. januar til 7. februar, der helgen 30. til 31. januar er da folk flest rapporterer fra sine hager.

FOTO: Helge Haukeland

– Det ligger an til rekordoppslutning rundt tellingen, noe vi i Norsk Ornitologisk Forening er både glade og imponerte over. Så langt har vi mottatt rapporter fra nesten 11 000 foringsplasser og forventer noen tusen ekstra fram mot søndag da det hele avsluttes.

Svarttrost og rødstrupe med rekordopptreden

De aller fleste av våre svarttrost og rødstruper trekker ut av landet på høsten. Men flere og flere har tatt sjansen på å overvintre etter mange milde vintre etter årtusen-skifte. Men viss det slår over til langvarig kaldt være med snødekke på bakken så kan det bli deres bane. Da blir en foringsplass som en oase i ørken og dermed blir redningen for mange av disse.

Flotte kontraster med svarttrosten i snøen. FOTO: Helge Haukeland

Aldri før har den blitt påvist i så mange hager som i år, ei heller med flere individer. Den flotte trosten har til nå blitt observert i 5 600 hager, med hele 24 000 individer. Det har ført til at svarttrosten nå ligger på fjerde plass over de mest utbredte hagefuglene i landet. I fjor havnet den på 9. plass. Det samme gjelder den lille rødstrupen. Akkurat nå ligger den på 6. plass, da den har blitt funnet i 44 % av hagene (4570).

Fraværende invasjonsarter

Ser man på antall fugler per hage så er ikke 45 individer så mye å skryte av i historisk sammenheng. Gjennomsnittet i perioden 2008-2020 er 54 fugler per hage. Denne relativt store nedgangen i antall fugler skyldes i første rekke at vi i vinter ikke har hatt de klassiske invasjonsartene på besøk. Finkefuglene gråsisik, grønnsisik og bjørkefink er nærmest fraværende. Dette er arter som kan besøke hagene i hopetall når de er i Norge, og har stor påvirkning på antallet fugler rapportert under tellingen. Som et eksempel kan nevnes grønnsisik som i fjor ble registrert med ca. 45 000, men som i år står med magre 2 500 individer.

Du kan telle frem til søndag 7. februar

Hagefugltellingen varer frem til førstkommende søndag, 7. februar.
Så om du ikke har fått talt dine hagefugler, er det mer enn nok tid til å gjøre det.

– Sett av en times tid eller mer en av dagene, og rapporter fuglene du ser på fuglevennen.no. Alle bidrag har like stor verdi, selv om du skulle ha få eller mange fugler. Jo flere som rapporterer, jo bedre grunnlag har vi for å vurdere hvordan det står til med våre vanligste hagefugler om vinteren. Det vil bli gjort en endelig oppsummering og analyse av tellingen i neste uke.

Det finnes masse informasjon om tellingen både landsmessig, for hvert fylke og hver kommune på fuglevennen.no.