Lensmannen får ny kjønnsnøytral tittel

I 900 år har lensmann vært tittelen, men nå er det snart slutt.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Fylkesmann er blitt til statsforvalter, og fra 1. juli blir Sysselkmannen på Svalbard til Sysselmester.

Men det stopper ikke med det, for også lensmannen skal få ny tittel.

Den 8. mars i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten om at Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter.

Nå har politidirektoratet kommet med sitt forslag til ny, kjønnsnøytral yrkestittel for lensmannen, og det er Politiavdelingsleder, melder Politiforum.

– Etter gode diskusjoner og forslag fra både nasjonal ledergruppe og sentralt IDF, landet vi på en tittel på stillingskoden som vi mener tar opp i seg lensmennenes litt ulike organisatoriske plassering i de nye distriktene, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til Politiforum.

Det er i dag er 159 lensmannskontorer igjen i Norge, hvorav kun 54 av disse ledes av en person med tittelen lensmann, som er en nivå 3-leder.

De øvrige ledes av stedlige nivå 4-ledere, opplyser Politidirektoratet.