Forlater rådhuset i Bjørnafjorden kommune

Etter til sammen 15 år i kommunene Os, Fusa og Bjørnafjorden, blir det nå byen for Nils-Petter Borge.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Nils-Petter Borge går fra stilling som assisterende kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune til å bli ny etatsdirektør i Etat for helsetjenester.

Borge har tidligere vært rådmann i Fusa kommune og kommunalsjef for helse og omsorg i Os kommune. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier.

– Jeg er stolt og ydmyk over å få denne muligheten til å jobbe med helsefeltet i Norges nest største by. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med ansatte og ledere og utfordringsbildet i etaten. Jeg har en variert bakgrunn fra mange deler av det kommunale tjenesteapparatet som jeg tror blir nyttig i denne jobben, sier Nils-Petter Borge i en pressemelding fra Bergen kommune.

Han begynner i den nye jobben i Bergen kommune 1. mai.