Det kan gå mot komfirmasjoner til høsten

Landets biskoper er blitt enige om å anbefale at en lokalt vurderer om konfirmasjoner planlagt til våren bør utsettes til høsten.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Avisen Dagen skriver i dag at alle landets biskoper sendte ut en e-post torsdag der det står at de er blitt enige om å anbefale at en lokalt vurderer om konfirmasjoner planlagt til våren bør utsettes til høsten.

Anbefalingen kommer på grunn av den usikre situasjonen med pandemiens utvikling.

I e-posten avisen Dagen refererer til skriver biskopene:

«Dette skuldast mellom anna den usikre situasjonen eventuelt ukjente nye mutasjonsførekomstar kan skape, men også uvisse med tanke på kva som vert gjeldande reglar for kor mange som kan samlast og kva som vil gjelde for reiser på tvers av regionar i Noreg, samt at vaksinasjonsprogrammet tek lenger tid enn planlagt.»

Os & Fusaposten har vært i kontakt med soknepresten i Bjørnafjorden kommune, og han hadde ikke fått mail, men hadde lest det i media.

– Vet du, vi er litt, ja, oppgitt akkurat nå. Vi leste om saken i BT ) for kort tid siden og ble svært overrasket. Vi har ikke fått noen mail om at konfirmasjonen er utsatt, sukker Roar Hallesby Evjedal til Os & Fusaposten.

Han viser til at folk er borte i dag, og at andre har hjemmekontor, de har derfor ikke fått rådført seg videre.