– Har dannet seg et nytt lag med ruglete is

Brannvesenet har målt fra 8 til 13,5 cm tykk is, altså ikke farbar.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer

Brannvesenet var ute og målte isen på fire prioriterte vann 5. og 8. januar, og målingene viste da at ingen vann hadde farbar is.

Onsdag 14. januar var de igjen ute og målte, og status er som tidligere IKKE FARBAR IS.

– Ingen vann i Bjørnafjorden kommune har farbar is, melder Bjørnafjorden brann- og redning.

Disse vannene er målt av brannvesenet:

  • Ulvenvatnet sør (Moberg) 12 cm
  • Ulvenvatnet nord (Sigurdsvika) 8 cm
  • Banktjørno 13 cm
  • Gåsakilen 13,5 cm
  • Lekvenvatnet 12 cm

– For at vi godkjenner og skilter vann med trygg is, må vi ha målt 90 prosent av vannet til å ha 15 centimeter eller tykkere is.

Vær obs: Etter mye nysnø har det dannet seg et nytt lag med ruglete is over isgrunnen som er målt. Øverste lag med is er ikke solid, og dersom du går på isen vil du kunne trakke gjennom flere steder. Mellom de to lagene er det vann og du kan regne med å bli våt på beina om du trakker gjennom.