Mener oblatautomat er trafikkfarlig plassert

– Jeg vil sterkt oppfordre til å fjerne eller flytte denne til et mer egnet sted.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Like før jul skjedde det en alvorlig ulykke i forbindelse med bruk av piggdekkautomaten plassert på E39 på Røykenes, mellom Er-An veikro og bensinstasjonen på andre siden av veien.

Nå går driver av verkstedet ved bensinstasjonen ut og oppfordrer til flytting av automaten som han mener er trafikkfarlig plassert.

– Vi var svært skeptiske mot plasseringen av denne automaten når det var snakk om å sette den opp helt kloss i veien, med en altfor smal lomme der det er stor fare for å komme ut i kjørebanen når en går ut av bilen, sier Dag Andersen i et brev til Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune.

Det er veldig mange kraftige nedbremsinger og nestenulykker ved denne automaten.

– Utrolig nok har det ikke skjedd alvorlige ulykker her før denne i desember i 2020, men mange små med bare materielle skader.

Nå tar han til orde for å få flyttet automaten for å unngå at det skal skje flere ulykker.

– Jeg vil sterkt oppfordre til å fjerne eller flytte denne til et mer egnet sted, det er vi som jobber her, like med automaten, som ser problemene den medfører, avslutter Andersen i brevet.