Trenger hjelp fra næringslivet og organisasjoner

En ny Røde Kors båt koster 8,5 millioner kroner, Røde Kors i Hordaland mangler noen millioner, og håper næringslivet vil hjelpe.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

I Hordaland grenser alle kommunene til sjø, og vi har flest registrerte fritidsbåter i landet – og dessverre også flest drukningsulykker. Det er derfor nødvendig at Røde Kors har høy kompetanse på sjø- og strandredning og aktiviteter rundt forebyggende arbeid.

Røde Kors i Hordaland har hatt en aktiv sjøtjeneste siden 2007 som samarbeider godt med den offentlige redningstjenesten og andre frivillige som Redningsselskapet. Den nåværende båten er nå 15 år gammel – og moden for utskifting.

– For å kunne gjennomføre søk- og redningsoppdrag under krevende forhold, ta vare på og transportere pasienter, utføre ulike typer assistanse til fartøy i nød og drive forebyggende arbeid, trenger vi en ny båt som tilfredsstiller kravene fra Hovedredningssentralen, Helseforetakene og sjøfartsmyndighetene, sier Kristian Strønen og Atle Vågstøl i Os Røde Kors.

Nordhordland, Arna og Åsane, Laksevåg og Os Røde Kors er de foreningene som grenser opp til de sjøområdene med størst aktivitet og flest hendelser i Hordaland – fra Mongstad i Nord til Bjørnafjorden i sør.

– Foreningene har tatt driftsansvaret for båttjenesten og har etablert Røde Kors Båten Hordaland Kurs- og kompetansesenter as som ansvarlige for den operative båttjenesten og de tilknyttede aktivitetene. Bl.a. nytter Os Røde Kors Røde Kors Båten i sammenheng med barneleir og sjøredningskurs for Hjelpekorpsene i Hordaland, hvor vi bruker Ramsholmen i samarbeid med Os Rotary Klubb og Bergen og Omegn Friluftsråd, sier Strønen og Vågstøl i Os Røde Kors.

– En ny båt koster ca. 8.5 millioner kroner. Hordaland Røde Kors har satt av 5.2 mill kroner, de 4 foreningene har gått inn med 50.000.- kroner hver, og vi er nå i gang med å be om støtte fra næringslivet og organisasjoner i kommunene våre. Bl.a. har Helgesen Tekniske Bygg på Osterøy bidratt med kr. 100.000.-, Advokatfirmaet Wikborg og Rein kr. 50.000.- og Onesubsea Prosessing As kr. 20.000.-

I Bjørnafjorden kommune er store deler av næringslivet knyttet mot sjøaktiviteter, fra kyst- og havfiske, oppdrett og sjømatproduksjon til produksjon av båter, brygger og serviceoppdrag til innbyggere og hytteeiere. I tillegg har kommunen noen av de største og mest populære friområdene i tilknytning til sjø.

– Vi henvender oss i disse dager til lederne for næringslivet i Bjørnafjorden og håper at de ser viktigheten av at Røde Kors fortsatt vil være i stand til å drive disse tjenestene – tjenester som kommer bedriftens ansatte, kunder og deres familier til gode.

Spørsmål kan rettes til Kristian Strønen, 924 59 949 eller Atle Vågstøl, 901 97 565.