Både hjemmeundervisning og klasserom

Det blir ikke så veldig mange dager på skolebenken de to neste ukene.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Regjeringen innførte søndag rødt nivå på ungdomskolene i landet fra 4. januar og to uker fremover.

Rødt nivå er ikke full nedstenging, men det blir reduserte dager på skolen de neste to ukene, og mer hjemmeundervisning.

– På Os ungdomsskule betyr dette at ikke alle kan være på skolen samtidig. Noen dager vil elevene være på skolen og andre dager jobbe med skolearbeid hjemme, meldte Os ungdomsskule til foresatte mandag morgen.

Les også: Innfører flere nasjonale smitteverntiltak som Bjørnafjorden følger

I dag har det vært planleggingsdag på mange skoler, også på Os ungdomsskule, så derfor er det først i morgen skoledagene starter opp igjen for elevene, og da blir det en kombinasjon av hjemmeundervisning og å møte på skolen.

Klassene blir delt i to. Hver kohort får to dager på skolen og tre dager med hjemmeskole i uken, og lærerne stiller krav til at elevene er stelt og klar også når de skal ha hjemmeundervisning.

– Vi ønsker at elevene skal ha gode rutiner selv om de har hjemmeskole. Det blir forventet at elevene starter skoledagen klokken 08.25 de dagene de er hjemme, og logger seg på meet når de skal.

Husk!
1.      Syke personer skal ikke være på skolen
2.      God hånd- og hostehygiene
3.      Hold avstand, minst 1 meter – også i klasserommet
4.      Reduser kontakt mellom personer