Dyrere med elbil

Flere og flere goder har forsvunnet for elbil-eiere, og ved overgang til nyttår ble det økte avgifter.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer

Det er ingen moms eller avgifter på elbiler i forbindelse med kjøp. Bilene har også helt eller delvis blitt skånet for avgifter i bomringer, på offentlige parkeringsplasser og ferger, og så hadde de en periode fri tilgang til kollektivfelt, altså mange fordeler som elbileier.

Men jo flere elbiler som har blitt solgt, har flere fordeler helt eller delvis forsvunnet, og det blir stadig dyrere å eie elbil.

I statsbudsjettet for 2021, er det bestemt å videreføre moms- og avgiftsfritak på alle utslippfrie biler. Men elbilene slipper ikke unna trafikkforsikringsavgiften. Den øker kraftig, fra de siste årene å ikke betale noe, blir den nå på 2.135 kroner. Det samme som på motorsykkel.

I utgangspunktet var det også foreslått økning i kjøpsavgiften på bil med 3,5 prosent. I tillegg var planen å gjøre ladbare hybrider dyrere, gjennom økt krav om elektrisk rekkevidde, men forhandlinger med Frp, sørget for at dette ikke ble med i det endelige budsjettet.

2020 er det første året der elbiler står for over halvparten av nybilsalget. Regjeringens mål er at alle nybiler som selges i Norge i 2025 skal være utslippfrie.

Det var Broom som skrev om dette først.