Bygger ny pumpestasjon i Vargavågen

Dette er en del av arbeidet med å få på plass det nye avløpet som skal gå fra Halhjem til Kuhnlevika (Ohara).

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I november startet Bjørnafjorden kommune arbeidet med å få få på plass ny overføring for avløp mellom Halhjem og  Kuhnlevika (OHARA).

Det er Vestafjell AS som er entreprenør for arbeidet, og de har den siste tiden holdt på med å grave av langs veien nede ved båtforeningen i Vargavågen. Der skal det sprenges for å gjøre plass til pumpehus.

Arbeidet innebærer også et nytt pumpehus i Auredalen og ombygging av Halhjem renseanlegg til pumpestasjon, og så skal det legges sjøledning fra Vargavågen til Kuhnlevika.

Arbeidet hadde oppstart i november (uke45), og helt ferdig skal det først være i september (uke 35) 2022

I forbindelse med arbeidet som pågår i Vargavågen er det lagt ut lenser flere steder.

Hele arbeidet omfatter:
* Ny pumpestasjon i Vargavågen
* Ny pumpestasjon i Auredalen, med pumpeledning til Vargavågen
* Ombygging av Halhjem Renseanlegg til pumpestasjon
* Sjøledning fra Vargavågen til Kuhnlevika for overføring til Os Hovedavløpsreinseanlegg (OHARA)
* Diverse arbeid: Nedsetting av vannkummer/utskifting av eksisterende vannledning i krysset Bjørnavegen/Halhjemsmarka