Kommunen kjøper gavekort for to millioner kroner

Handler hos bedrifter som sliter, og vil gi gavekortene til ansatte i kommunen og til andre folk som sliter med økonomien.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook


Bjørnafjorden kommunestyre var mandag kveld samlet til digitalt møte, det vil si at alle de 35 representantene gjennomførte møtet bak hver sin datamaskin.

Må møtet ble det vedtatt å forlenge smittevernforskriftene med to uker, som i Bergen, og det ble gjort et par justeringer, på dette med bruk av munnbind, og på hvor mange man kan ha på besøk.

HER kan du se møtet i opptak!

På møtet ble det også vedtatt en tiltakspakke til næringslivet. I utgangspunktet var det foreslått at kommunen skulle kjøpe gavekort fra bedrifter som sliter i koronatidene for en million kroner, men dette ble endret til to millioner kroner etter forslag fra FrP ved Terje Søviknes.

Halvparten av gavekortene skal gå til ansatte i Bjørnafjorden kommune, mens den andre halvparten skal gå til arbeidsledige, mottakere av sosialhjelp og minstepensjonister i kommunen.

Kommunestyret har også vedtatt å sette av en million kroner til et omstillingsfond for næringslivet i kommune.

Bedriftene i kommunen kan søke tilskudd om opp til 50.000 kroner fra dette fondet.

Totalt vedtok altså kommunestyret å bruke tre millioner kroner i lokale tiltak rettet mot næringslivet i Bjørnafjorden kommune.