Antall diabetestilfeller doblet på 20 år

Hele 60 000 kan ha sykdommen uten å vite det.


Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

De siste 20 årene har antallet personer som lever med diabetes doblet seg. Det viser nye tall som Folkehelseinstituttet presenterte i forkant av Verdens diabetesdag lørdag 14. november. I hovedsak gjelder dette diabetes type 2 som er nært knyttet til arv og levevaner. 

–  Dette er en alvorlig utvikling og viser at den strategien myndighetene har valgt ikke fungerer. Det må mye kraftigere lut til for å bremse utviklingen av diabetes type 2 i Norge. Dette handler både om å spare samfunnet for enorme kostnader, men like mye om å hindre at flere må leve med de belastningene en kronisk sykdom medfører, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot. 

60 000 med uoppdaget diabetes  
Ifølge de nye tallene lever 316 000 – 345 000 med diabetes i Norge.Av disse antar forskerne at rundt 60 000 lever med uoppdaget diabetestype 2. 

–  Dette er færre enn vi har anslått tidligere og det betyr at flere fanges opp. Kunnskapen om symptomene på diabetes type 2 har blitt bedre både blant helsepersonell og i befolkningen generelt. Det er ekstremt viktig at en diabetesdiagnose oppdages så tidlig som mulig. Da kan man unngå mange komplikasjoner som for eksempel skader på øyne og nyrer, sier Allgot.    

Selv om økningen i all hovedsak skyldes diabetes type 2, er det også flere barn og unge som får diagnosen diabetes type 1. Vi kjenner fortsatt ikke årsakene til at noen utvikler diabetes type 1 og det finnes ingen forebyggende behandling. 

Korona og diabetes
Internasjonale tall viser at rundt 30 prosent av alle som blir alvorlig syke og dør av koronaviruset, har diabetes. Diabetes i kombinasjon med høy alder, dårlig blodsukkerkontroll, høy BMI og andre komplikasjoner, har vist seg å være en risiko for å bli alvorlig syk eller dø av korona.   

– Mange med diabetes har isolert seg helt i frykt for å bli smittet. Andre har lagt store begrensinger for hvordan de lever livene sine. Noen har ventet lenge på å komme inn til sine vanlige kontroller hos lege. Andre ikke har våget seg til sykehus eller legekontor i frykt for å bli smittet, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.   

FAKTA OM DIABETES OG VERDENS DIABETESDAG  
I Norge har 316 000-345 000 personer diabetes. 60 000 kan ha diabetes uten å vite det. Globalt har om lag 425 millioner mennesker diabetes. 

Diabetes type 1 og type 2 er to forskjellige sykdommer. Begge er kroniske og skyldes mangel på eller dårligere virkning av insulin. Vi vet ennå ikke hvorfor noen får diabetes type 1. Diabetes type 2 er svært arvelig, selv om levevaner spiller en rolle.