Kirken sletter over 100 000 tilhørige

Tilhørigordningen opphører ved nyttår. Da sletter Den norske kirke alle barn som ikke er døpt fra medlemsregisteret.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Barn som ikke er døpt har blitt oppført som «tilhørige» i Den norske kirke hvis en av de foresatte er medlem. Dette har kirkeloven pålagt kirken å gjøre. Ved nyttår endres loven, og kirken sletter 117 000 tilhørige barn fra medlemsregisteret.

10. november gikk det ut brev til de berørte om dette. I brevet tilbys foresatte som melder i fra om det fortsatt informasjon om konfirmasjon og andre tilbud for barn.

– Vi sender nå brev til 100 000 foresatte som er medlemmer i kirken og har barn under 15 år som ikke er døpt. I brevet oppfordrer vi foresatte til å melde fra hvis de fortsatt ønsker informasjon om for eksempel konfirmasjonstilbudet. Det gjøres på nettsiden vår kirken.no/minside, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirken har fulgt loven
Tilhørigordningen har flere ganger blitt kritisert. Raaum sier kirken har fulgt loven.

– Når loven nå endres, sletter vi registeret over tilhørige. Derfor er det veldig viktig at de som ønsker invitasjon til utdeling av 4-årsboken, småbarnssang og konfirmasjonstid melder fra til kirken, sier hun.

– Ungdom mellom 15-18 år er religiøst myndige, og kan selv velge å la seg døpe for å bli medlem i kirken. Disse vil få et eget brev om dette, sier Raaum.

8 av 10 medlemmer vil døpe barna sine
Selv om 8 av 10 medlemmer sier de vil døpe barna sine, vil noen familier vente med barnedåpen til barnet kan bestemme selv. 

– Alle er velkommen til dåp, men det må være opp til den enkelte familie å vurdere. For at barnet skal kunne ta et informert valg, ønsker kirken å sende informasjon – spesielt om påmelding til konfirmasjon, sier Raaum.

Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Døpte barn er medlemmer, og vil fortatt få invitasjon til konfirmasjon og andre aktiviteter for barn og unge. Tilhørige som vil bli medlemmer, kan la seg døpe i kirken.