Golfklubben må holde stengt

Kommunelegen  har bekreftet for klubben at all golfaktivitet kommer inn under det som i forskriften er breddeidrett for voksne.


Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!


Skjerpingene i retningslinjene Bjørnafjorden Kommune har gjort  for perioden 7.-23.november rammer Bjørnefjorden Golfklubb hardt.

«Kommunelegen  har stadfesta for klubben at all golfaktivitet kjem inn under det som i forskrifta er breiddeidrett for vaksne.
Admministrasjonen søkte om dispensasjon til å halde banen open for gjestespel, men kriseteamet i Bjørnafjorden Kommune har vedteke å ikkje gje nokon dispensasjonar», melder Bjørnafjorden Golfklubb.

All golfaktivitet både ute og inne må dermed stenges ned i denne perioden, med unntak av det organiserte tilbudet til barn og unge.

«Me ber alle vera obs på at dette er eit pålegg, og det kan straffast med bøter om nokon nyttar banen og treningsområdet til golfaktivitet i denne perioden», melder klubben videre.

Også klubbhuset blir stengt, siden de ansatte skal i størst mmulig grad ha hjemmekontor.