Høy vannstand (gult nivå)

I natt gikk vannet 50-70 cm over normal flo, og det blir høyt også i formiddag, kombinert med høye bølger flere steder.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Rundt midnatt natt til mandag gikk sjøen høyt her på Vestlandet, noen steder oppå til kaikanten og andre steder over.

Slik så det ut ved Bjørnegården en liten time før det var full flo klokken 11.30. FOTO: Jan Petter Svendal

Mandag formiddag (ca kl. 11.30) er det igjen ventet høy vannstand, estimert til 50-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger. Også natt til tirsdag blir det forholdsvis høy flo.

– For strekningen Åna-Sira til Stavanger er det mulighet for svært høy vannstand. Mer informasjon om tidevann og vannstand kan du se på havniva.no

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander. Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen kan skje i forbindelse med høy vannstand.

HER ER langtidsvarselet for Os fra Yr og Storm!

Det er ellers meldt for de meste regn de første dagene denne uken.