Nå kan elektriske rullestoler få kjøre i 15 km/t

Men det innføres samtidig en særskilt aktsomhetsplikt for de som kjører rullestol på gangvei.


Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

– Mange rullestolbrukere har ønsket seg en høyere fartsgrense for elektriske rullestoler. Det legger regjeringen nå til rette for, og øker maksimalfarten fra 10 til 15 km/t. Samtidig må vi sørge for at dette ikke går ut over trafikksikkerheten for andre trafikanter. Derfor innfører vi en særskilt aktsomhetsplikt for de som kjører rullestol på gangvei, fortau og i gangfelt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag kan rullestolbrukere kjøre i maks 10 km/t, noe mange brukere mener er for sakte. De opp­lever at den lave farten begrenser dem i hverdagen, og har bedt om at maksfarten heves.

– En økning av maksfarten for elektrisk rullestol vil kunne gi en enklere hverdag for brukere, og dermed forbedret livskvalitet. Elektriske rullestoler er dessuten blitt bedre, og kan derfor brukes andre steder enn på fortauet. Regjeringen legger derfor til rette for at slike rullestoler skal kunne kjøre i opptil 15 km/t, sier Hareide.

Innfører samtidig en særlig aktsomhetsplikt
Det er samtidig viktig å ivareta sikkerheten til de andre trafikantene som bruker de samme arealene som rullestoler. Det innføres derfor en regel om at passering med elektrisk rullestol av gåen­­de på fortau, gangvei og gangfelt skal skje i god avstand, og i tilnærmet gangfart.

– Elektriske rullestoler kan være veldig store og tunge, noe som gjør det særlig viktig å kjøre hensyn­s­fullt der det er andre myke trafikanter. Det er derfor nødvendig å presisere at man ved bruk av slike rullestoler må kjøre særlig forsiktig, sier Hareide.

Endringene trer i kraft straks.