Kan bli byggestart på ny gang- og sykkelvei i januar

Kommunestyret vedtok tirsdag kveld detaljregulering for Hegglandsdalsvegen – Vallabruo.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det bygges for tiden ny stor barneskole på flaten nedenfor Hjelle, og forutsetningen for å få trygg skolevei er at det kommer gang- og sykkelvei fra Hatvikvegen og bort til Vallabruo.

Det har trukket ut i tid med får på plass en godkjent regulering for området, og det kunne gått mot busstransport for flere elever hvis ikke kommunestyret tirsdag fikk godkjent detaljreguleringen.

Men det gikk veien, kommunestyret vedtok detaljregulering for Hegglandsdalsvegen – Vallabruo, og dermed kan byggestart være like rundt hjørnet.

Planen er nå at det blir byggestart på den nye gang- og sykkelveien i januar, og så skal veien stå ferdig før den nye skolen åpner i august, og dermed trygg skolevei for de som skal gå til skolen.