Etterlyser bilfører etter trafikkuhell

Ung jente på sparkesykkel har fått påvist skade.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Politiet har fått ettermeldt en trafikkulykke mellom el sparkesykkel og bil. Fant sted mandag  ca kl 1700, i krysset Velumsbrekkene/Reset på Haugland.

– Ung jente som var involvert. Har i ettertid fått påvist skade og politiet ønsker å komme i kontakt med fører av bilen. Er selvsagt også interessert i komme i kontakt med vitner som har observert hendelsen, sier politioverbetjent Atle Birkeland.

– Viktig å presisere at fører er per nå ikke mistenkt, men at politiet ønsker å finne ut hva som faktisk skjedde og hva som var årsaken til ulykken.

Fikk gebyr for dekk med ulovlig mønsterdybde
Det går mor vinter og bruk av vinterdekk. Politiet minner om viktigheten av gode dekk og minimum 3 mm mønsterdybde på vinterstid.

– En bilfører fikk i går totalt 1500 kr i gebyr for slitte dekk (750 kr pr dekk) på Byvegen, sier Birkeland.