Enstemmig vedtatt

Den nye barneskolen ved Hegglandsdalsvegen har fått navn av kommunestyret.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Hva skal «barnet» hete? Dette har vært et tema mens den nye barneskolen nedenfor Hjelle reiser seg.

Bjørnafjorden kommune tok kontakt med Språkrådet i forbindelse med navnevalget for skolen, og de kom med sine anbefalinger.

«Me tilrår prinsipalt at skulen blir kalla opp etter garden der skulen skal liggja og at skulenamnet då blir skrive Hjella barneskule. Viss skulen, til liks med ein barnehage på staden, skal få namn etter det nemnde fjellet, bør skulenamnet skrivast Borgafiellet barneskule» skriver Språkrådet i et svarbrev til Bjørnafjorden kommune.

Kommunedirektøren sitt fremlegg til vedtak i kommunestyret:

«Namn på ny skule på Hjella i Bjørnafjorden kommune vert Borgafjellet barneskule. Borgafjellet er eit godt lokalt namn som heile den nye skulekrinsen kan kjenna identitet og ha eit forhold til».

Et enstemmig kommunestyre gikk tirsdag kveld inn for dette vedtaket, og navnet på den nye skolen som skal være klar til neste høst blir dermed Borgafjellet barneskule.