Vil ha lys på veien langs Kvernaelvo

«Den er direkte farlig, og jeg tenker spesielt på de på hjul og alle barna som bruker den som skolevei».

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!


Veien og stien langs Kvernaelvo, er en populær vei å gå og sykle for både store og små, men nå når mørketiden er kommet er det ikke lett å se noe for de på hjul.

Veien som ble åpnet igjen av grunneier etter pålegg fra kommunen, er ikke egnet for de som kommer på hjul, så da må de bruke stien ned langs elven, som er både mørk og usikker.

FOTO: Jan Petter Svendal

«Når det kjem til å ta seg fram er det tydeleg at det er heilt umogleg for dei på hjul å ta den vegen som er opna, då det er trapper og den er særs bratt. Eg er blandt dei som går denne vegen med vogn kvar dag, og no når mørket kjem, vil det ikkje vere mogleg for meg å nytte meg av denne vegen, då det ikkje er trygt. Når skal det bli gjort noko? Den treng å verte sikra og få lys», skriver en bruker i et brev til Bjørnafjorden kommune.

Kommunen ser problemet, og vil vurdere å gjøre noe for å sikre stien bedre. 

– Viser til ønske om sikring og veilys. Kommunen vil ta ønske om sikring og lys med seg i arbeidet med ny Trafikksikringsplan. Vi vil og se på om det kan settes opp gjerde noen steder i løpet av vinteren, sier Agnete Haugland, avdelingsleder samferdsel og VA i et svarbrev.

Det kan være utfordrende å gå med vogn eller sykle langs Kvernaelvo i mørke og med dårlig sikring. Men det er idyllisk å gå der på fine dager når det er lyst. FOTO: Jan Petter Svendal