Stor aktivitet

Både skole og SFO har tatt ny lekeplass i bruk.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!


En gang i tiden sto det et staselig hus på den fine utsiktstomten ovenfor Os barneskule, den gamle legeboligen ble til Røde Kors-hus og ambulansestasjon, før brannvesenet sto for nedbrenning i 2010.

De senere årene har plassen fungert som parkering og snuplass, men så så tok elevrådet ved skolen tak og søkte om å få lekeapparat på plassen.

To år senere kunne ordfører Trine Lindborg i Bjørnafjorden kommune denne uken åpne en splitter ny lekepark på en flott utsiktstomt ovenfor Os barneskule/ minneparken.

Da NyttiOs.no var innom fredag ettermiddag var skolen avsluttet for uken, men elever fra SFO var i fullt firsprang på de forskjellige apparatene.

En av lærerne forteller at det har vært full aktivitet hver dag på plassen, både fra skolen på dagtid og fra SFO på ettermiddagen.

Skolen har opplevd at det har vært så populært at de har måttet dele det litt opp, slik at det ikke blir for mange og for tett på plassen i disse korona-tider.

Det er et stykke mellom frykten barna hadde da de måtte til «Gaden»  i legeboligen i gamle dager, og gleden de nå opplever på den nye lekeparken. Så får vi håpe og tro at den får stå i fred.