Over 20 oppdrag på noen timer

Ordensforstyrrelser og forstyrrelse av nattero.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Patruljene i Vest politidistrikt har hatt en del å hanskes med natt til lørdag.

– I tidsrommet klokken 23.00-05.00 har Vest politidsitrikt registrert 23 hendelser som går på forstyrrelse av nattero, støy, ordensforstyrrelse på offentlig sted o.l. En person innsatt i drukkenskapsarresten, melder Vest politidistrikt lørdag morgen.