Snorklet i Oselva med harpun

Rådgivende Biologer tok ut gjedde og oppdrettsfisk.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!


Onsdag var Rådgivende Biologer og snorklet med harpun i nedre del av Oselva. Målet var å få tatt ut oppdrettsfisk og gjedde.

Dårlig sikt og stri elv gjorde det litt utfordrende for dykkerne, men det ble observert noe gjedde og noen ble tatt ut. Den ene hadde en smolt i magen.

«Heldigvis ble det ikke observert oppdrettsfisk. All honnør til de som holder på med uttaksfiske. Selv om ikke fangstene har vært store, ville observasjonene vært annerledes uten uttaket som er gjort.
En annen god nyhet er at det ble observert 28 villaks og 32 sjøørret under snorklingen. Dette er minimumstall, da det kan ha vært mer fisk i de dypeste kulpene», skriver formann i Osvassdragets forvaltningslag på Oselva sin Facebookside.

Det har ellers vært en god sesong for fiske i Oselva:
Største laks 11.5 kg, største sjøørret ca 3,9 kg.
Alt i alt en god sesong med fangster over snittet de siste år, og økende sjøørret fangst til tross for at det ikke drives aktivt fiske på disse.

Det ble i sesongen 2020 fanget 210 villaks, 719,3 kg.
14 oppdrettslaks 31,1 kg.
132 sjøørret 112,3 kg. Bare en avlivet.
6 regnbueørret 28,4 kg.
Ingen pukkellaks.

Det er avlivet
72 tert, 120,9 kg.
93 mellomlaks, 422,2 kg.
14 storlaks, 112,9 kg.
14 oppdrettslaks, 31,1 kg.
6 regnbueørret 28,4 kg.
1 sjøørret, 1 kg.

Det er satt ut
23 tert, 33,4 kg
8 mellomlaks, 29,9 kg.
131 sjøørret, 111,3 kg.

Fordeling
95 tert, 154,3 kg
101 mellomlaks, 452,1 kg
14 storlaks 112,9 kg.
Snittvekt laks 3,43 kg.