Lyser opp kulturhus i rødt for kultur- og eventbransjen

Ber regjeringen om å fortsette med kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende som har sørget for at teknikere og musikere har overlevd korona-perioden.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Fra 1. november er det slutt på kompensasjonsordningen for  selvstendig næringsdrivende som har sørget for at teknikere og musikere har overlevd perioden siden landet ble stengt ned i mars.

– Kritisk, sier bransjen som håper at regjeringen vil snu og videreføre ordningen. I kveld fra klokken 20-22 markerer de seg i hele landet med å lyse opp kulturbygg over hele landet i rødt. Deriblant Oseana kunst- og kulturhus her i Os.

– Regjeringen må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen frem til Koronakrisen er over. I tillegg må en støtteordning på plass for eventbransjen som innbefatter artister, bookingselskap, underleverandører og administrasjon, melder kultur – og eventbransjen.

Markeringene er en del av den internasjonale #wemakeevents og #redalert bevegelsen som er en bevegelse som har spredd seg fra USA og til store deler av verden hvor kultur og eventbransjen nå står i de samme problemene som her hjemme.

– Om ikke regjeringen snur i denne saken, vil store deler av kultur og eventbransjen utraderes. Hvem skal da skape arrangementene når samfunnet åpner opp igjen og kulturbyggene skal fylles med opplevelser?