Skal redusere dødsfall i trafikken 

Bakgrunnen for prosjektet vi nå setter i gang er rus- og råkjøringen blant ungdom.


NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Unge fartssyndere dominerer veinettet. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i trafikken, er bekymret og setter i gang en digital kampanje for å forebygge rus- og råkjøring.  

 – Hittil i år har 69 personer mistet livet på norske veier, 12 av dem er i aldersgruppen 16-24, sier prosjektleder i Ung i Trafikken, Kari Houth Fjellseth, og legger til:   

 – Bakgrunnen for prosjektet vi nå setter i gang er rus- og råkjøringen blant ungdom. Dessverre er denne gruppen gjengangere hva gjelder fartsovertredelser. Videre ser vi også at flere blir anmeldt for ruskjøring. Et annet økende problem er folk som filmer seg bak rattet mens de kjører. Det er urovekkende.  

 – Hva er målet med kampanjen?  

 – Redusere antallet som blir drept og hardt skadd i trafikken. Vi må gi ungdommen et verktøy til å mestre å si ifra at de ikke vil sitte på med en som kjører fort eller i ruset tilstand. Vi skal gjennom kampanjen gi ungdom smarte måter å si ifra om lite smart bilkjøring, kommenterer hun.  

 Tilskudd fra Helsedirektoratet
Fjellseth roser samtidig Helsedirektoratet som bevilger penger til kampanjen. Hun mener de tar situasjonen på alvor. 

– Jeg er svært glad de ser alvoret i situasjonen. Kampanjen er med på å underbygge Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken og målene i NTP (nasjonal transportplan), hvor det heter seg at vi skal under 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030. Med bevilgingene støtter direktoratet opp om FNs bærekraftmål, hvor 2030-agendaen anerkjenner at trafikksikkerhet er en forutsetning for friske liv, for å fremme velferd og for inkluderende, trygge og bærekraftige byer, forteller Fjellseth.  

 Influencere fronter kampanjen 
For å nå ut til ungdommen har Ung i Trafikken fått med seg to influencere. Sosiale medier-profilene Nora Angeltveit og Maria Østhassel. Angeltveit er mest kjent som humorist og gledesspreder på sosiale medier, mens Østhassel er psykolog og har gjort seg bemerket med prosjektet @psyktdeg på tiktok 

Nå skal de få folk til å innse alvoret med å opptre uaktsom i trafikken. 

– Trafikksikkerhet er et viktig budskap, spesielt for de yngste trafikantene som nylig har fått førerkortet og er proppfull av selvtillit. Jeg har flere ganger sittet på med folk jeg føler meg utrygg på, og latt være å si noe. Det er ikke greit. Dersom kampanjen får folk til å si mer ifra, blir jeg veldig stolt, sier Angeltveit.