Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

I alt ble det foretatt nærmere 75,1 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 2. kvartal 2020, viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Det er en nedgang i antall kollektivreiser på 54,8 prosent fra samme kvartal i 2019.

Størst nedgang var det for busstransport med 51 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det er en nedgang på 52,4 prosent. Størst prosentvis nedgang var det for jernbane med 66 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt og sporvei og forstadsbane gikk ned med henholdsvis 51,6 og 55,1 prosent.

Lavere billettinntekter
De samlede billettinntektene i 2. kvartal 2020 var på nærmere 1,4 milliarder kroner, en nedgang på 64,5 prosent fra samme kvartal året før.

Busstransporten hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene for buss 1,1 milliarder kroner lavere i 2. kvartal 2020, en nedgang på 68,2 prosent. Som følge av færre togreisende var billettinntektene for jernbane også mer enn 1 milliard kroner lavere enn samme kvartal i 2019. Billettinntektene for båt, sporvei og forstadsbane ble redusert med henholdsvis 104 og 261 millioner kroner i samme periode.