Mange spørsmål rundt høstferie – dette kan reiseforsikringen hjelpe til med

Smittespredning og røde lys setter en stopper for mange utenlandsturer i høstferien. Likevel er reiseforsikringen aktuell.


NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Samtidig som smitten har blusset opp igjen her i Norge, har stadig flere områder i Europa også gått tilbake til å bli røde i FHIs kart.

– Etter hvert som flere land og områder igjen farges røde i FHIs kart, og med det omfattes av UDs reiseråd, blir det færre muligheter til å reise utenlands i høstferien med gyldig forsikring, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring og If.

Norges største reiseforsikringsselskap har ikke opplevd noen ekstraordinær bølge av avbestillinger knyttet til høstferien de siste dagene. Men behovet for informasjon blant kundene er likevel stort.

–  Vi opplever at kundene våre har et stort behov for å snakke med oss. Det handler i stor grad om de ulike fargene i FHIs reisekart og hva vi tror vil skje i tiden som kommer. Mange lurer også på hva de risikerer ved å reise, hva som skjer hvis et land endrer farge underveis på en reise, og hvorvidt vi dekker karantene enten på reisemålet eller ved hjemkost, sier Handeland.

Kontakt fly- og reiseselskapet først – deretter forsikringsselskapet
– Hos oss i Europeiske og If er det slik at du kan ha krav på erstatning hvis du avbestiller dersom det er 14 dager eller mindre til avreisedato. Men det er viktig å huske på at du alltid må kontakte fly- eller reiseselskapet ditt først, slik at vi vet hvilke utgifter du sitter igjen med selv, forteller Handeland.

Dersom det er fly- eller reiseselskapet som selv må kansellere reisen, fordi de ikke kan ta deg med på tur til et rødt område, er det disse aktørene som skal refundere reisen.

Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som disse selskapene er pliktige til å refundere.

Kostbart å holde folk hjemme fra reise
Selv om det har blitt lite reising utenlands for norske borgere gjennom pandemien, har forsikringskundene aldri hatt så god nytte av reiseforsikringen som i 2020.

– I første halvår betalte vi ut ca. 420 millioner kroner i erstatning knyttet til reise. Det er 55 prosent mer enn i samme periode i fjor. Ca. 80 prosent dreier seg om avbestillinger, og det viser hvor verdifull denne dekningen er for kundene slik situasjonen er og har vært, sier Handeland.

– Det er kjempeviktig å ha en god reiseforsikring selv om man ikke får reist utenlands. Den gjelder i praksis fra det øyeblikket du går ut av porten hjemme, og dekker hendelser en innboforsikring ikke tar. Eksempler på dette er avbestillinger innen- og utenlands, forsinkelser, tilkalling ved sykdom, samt at den har høyere dekning i forbindelse med tap av reisegods.

Likevel kan en langvarig pandemisituasjon medføre endringer i kundenes forsikringsbehov.

– Gjennom pandemien har reiseforsikringen hatt en ekstra stor verdi for mange av kundene våre, fordi vi har erstattet avbestillingskostnader for turer som ikke har vært mulig å gjennomføre. Men dersom det skulle bli færre avbestillinger i tiden som kommer, og kundene våre heller ikke får reist som normalt, er det naturlig å se på hvilke grep vi kan gjøre for å tilpasse forsikringen etter markedssituasjonen, sier Handeland.