Båt gikk ned i Bjørnafjorden

To personer ble reddet.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Politiet fikk tirsdag morgen klokken 08.20 melding om at en båt var på vei ned i fjorden ved store Godøya på Tysnes.

Alle nødetater ble varslet, og luftambulanse, redningsskøyte og redningsbåter ble rekvirert. Også andre båter i området ble varslet.

Andre båter i området ble varslet, gjennom at hovedredningssentralen viderebrakte mayday-signal fra den kantrede fritidsbåten.

– Melding om båt som har gått ned. To personer satt oppå baugen.  Begge personer er reddet, fremstår som uskadet. De er nå i helsepersonells forvaring, melder Vest politidistrikt.

De to ble reddet av en båt som kom til.

Hovedredningssentralen har ledet redningsoppdraget.