Runder av med bankbokser

Ser en betydelig nedgang i bankboksleie og har økt fokus på hvitvasking.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Sparebanken Vest Os har besluttet å avslutte alle bankens bankbokser. I den forbindelse må bankbokshvelvet tømmes.

«Vi må be alle som har bankboks i Os om å hente innholdet i bankboksen senest tirsdag 1 desember 2020, og vi oppfordrer til å tomme bankboksen så snart som mulig. Når bankboksen er tømt, må nøklene til bankboksen innleveres og avtalen avsluttes», melder Sparebanken vest i et brev til Bjørnafjorden kommune.

De fleste Sparebanken Vest kontor har allerede avviklet sitt bankbokshvelv, og nå står Os for tur.

«Sparebanken Vest i Os skal bestå videre med samme tjenester som før, dette er ikke et signal på at vi skal legge ned kontoret, men et tiltak for å tilpasse oss den fremtidige utvikling. Vi anbefaler at du kjøper en brannsikker safe du kan ha hjemme dersom du har behov for å oppbevare dokumenter og gjenstander på en sikker måte», skriver de videre i brevet til kommune.