En annerledes Sankthans

Oseana kan ikke arrangere den tradisjonelle feiringen i Mobergsviken.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

De siste årene har det vært over tusen mennesker samlet til Oseana sitt Sankthans-arrangement i Mobergsviken, slik blir det ikke i år.

«Det plar samlast opp mot 1000 menneske her på ein slik dag, og arrangement i den storleiken har vi inntil vidare ikkje lov å lage til grunna korona (maks begrensning på 200 deltakarar etter reglar frå helsemyndigheitane)», skriver Oseana på sin Facebookside.

Oseana kan altså ikke arrangere noe i dag, men Mobergsviken er åpen, og de som vil samles der med familie og venner kan selvsagt det, men husk i tilfelle å holde avstand til de rundt deg, og vær forsiktig når det skal grilles.

Bjørnafjorden brann og redning anbefaler at vi deltar på organisert bålbrenning.

– I dag feires sankthansaften – trolig mange steder samtidig. Brannvesenets innsats kan skje på ett sted om gangen. For å minimere sannsynligheten for brannulykker anbefaler vi at man deltar på organisert bålbrenning istedenfor å gjøre opp bålet hver for seg.

👉 Bålet må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og brennbart materiale.
👉 Du må ta hensyn til vind, og ha rikelig med slokkevann tilgjengelig
👉 En ansvarlig voksen må være til stede
👉 Det er ikke lov å brenne søppel eller spesialavfall, som for eksempel trykkimpregnerte materialer.

Les mer om bålbrenning på Sankthans her!

Sankthans-regle(r) fra Bjørnafjorden kommune:
Ei litt annleis feiring blir det i år
og færre folk som rundt bålet står

Men i år som i fjor og året før det
Hugs, så ingenting anna enn bålet brenn ned:

Du treng ikkje løyve frå oss på Brann
Men du må love å bruke din sunne forstand

Er du grunneigar der bålet skal stå?
Viss ikkje, hugs å melde ifrå

Skal bålet i eit friluftsområde brenne
må du først til kommunen deg vende

Alle bål skal ha ein ansvarleg
Som passar på at det ikkje blir farleg

Han må kunne ringe oss på 1-1-0
Og ikkje finne på noko tull

Sløkkeutstyr skal alle bål ha
Bøtter med vatn passar bra

Eit stort bål gir mykje glede
Men dropp lettantennelege klede!

Dersom nokon blir brent
Kjøl straks ned med masse vatn, ikkje vent!

Dersom det er behov for det,
ring så medisinsk nødhjelp på 1-1-3

Bålet skal brenne fint og heilt ned
av pallar, avkapp og ubehandla tre

Tenk at nokon på bålet lassar
plast, boss og gamle madrassar!

Det ville jo aldri du ha funne på
men det er viktig å passe på andre nå

Bålet må vere heilt sløkt når de går frå festen
Rydd opp, ta med spikrar og plukk opp resten

Ha ein trygg og fin sankthans, alle mann!
Helsing frå oss som kan dette med brann